De jaren ’30 van de vorige eeuw

In de beginjaren van onze KWB was er zeker aandacht voor feesten maar er was ook veel aandacht voor vorming en algemene ontwikkeling van al de leden.
Een belangrijke onderafdeling van de KWB was de St. Lutgardiskring. Van deze kring is ook de meeste documentatie bewaard.
Voor elk programma werden er folders en affiches vervaardigd door de drukkerij Vermeiren te Ekeren-Donk. Het zal wel geen toeval zijn dat de directeur van deze drukkerij ook voorzitter was van de toenmalige KWB.

20200225-Wereldtentoonstelling1930