Verslag jaarlijkse dagfietstocht op 4 augustus 

Midden komkommertijd, donderdag 4 augustus en daags na een hondsdag met 33°C (n.v.d.r.: ‘hondsdagen’, periode met mogelijks grote hitte en fel onweer genoemd naar sterrenbeeld  Grote Hond) verzamelen een 17-tal fietsers aan parking De Bist voor de jaarlijkse zomer fietstocht. 

Nog maar de Waeghemansbrug over aan Lucas of een malse bui krijgen we er gratis bij, goed  om het stof te blussen. In Merksem geraken we voltallig met 3 prominente oudgedienden die  aansluiten. 

Philomene neemt subito presto het commando van de groep over en drijft het tempo wat op  om via Park Spoor Noord zeker de pont aan het Steen niet te missen. JIT (just in time) kunnen  we inschepen naar Linker Oever. Op de boot krijgen we nog de nodige marsorders (te volgen  route/stops…). 

Langs het Galgenweel en het nieuw prison gaat het richting Burcht waar de knapzak  aangesproken wordt op terras van café Beiaard. Zoals opgedragen, mooi geordend en gedisci plineerd in groepen van 4, genieten we er van een traktatie van jarige Lieve, waarvoor dank. Op het middaguur wordt er zelfs een beiaardconcertje te berde gebracht. 

Niet getalmd, halféén stipt verder op richting Kruibeke langs ‘t Scheld tot aan den Ytong en  verder knooppunt Heirbaan. In de verte het dagelijks aanschuiven op de autoweg richting  Antwerpen. We volgen een stuk van de Hoevenroute (populaire route ten tijde dat van  knooppunten nog geen sprake was).

Overzet naar Hoboken is het doel. Juist voor de overzet links kan je nog een glimp ontwaren  van het 15-eeuwse Altena kasteel in een uitgestrekt natuurgebied, nu een centrum voor  gehandicaptenzorg. Blijkt dat den Ouwe (jargon voor kapitein) schaftijd heeft, nog een kwartier  geduld is ons deel. Tijd om eens de skymark van wijk Moretusburg te bekijken. Rechts de  beruchte Umicore-site en voor ons de vroegere Cockerill Yards. Scheepswerf in 1982 failliet  verklaard (3000 man op straat) en tegenwoordig een constructiewerkplaats voor sokkels van  windmolenparken op zee.

Nog een wist-je-datje, de portiekkraan TITAN met 80 meter hoogte en overspanning van meer  dan 400 meter kan 400 ton heffen. Gebouwd juist voor de Expo 58 en is een roemrijk  aandenken aan het maritiem verleden van Hoboken. 

Hoboken, beetje een ondergewaardeerd district, heeft met park Broydenberg/domein  Sorgvliedt en Fort 8 en Hobokense Polder veel groen. Via de Eikenlei, richting Sint-Bernardse steenweg en langs de campus Hogeschool (Don Bosco/ Salesianen) gaat het richting Valaar. In ‘Den Brem’ even verpozen bij een drankje. El Commandatore houdt haar schedule nauwlettend in de gaten. Wat we dan nog niet weten is dat ze het terras aan de achterzijde (mooi in  de lommer) heeft gereserveerd voor de groep. 

We verlaten het volkse gemoedelijke deel van Wilrijk via de fietstunnel onder de A12. Eens  het Nachtegalenpark in zicht met haar bomenlanen kunnen we vaststellen dat in die buurt  weinig sukkelaars wonen. Op het mooie terras aan het kasteel is het aangenaam zitten. Aan  onze tafel krijgen we nog een gratis les van gids Danny. Onderwerp: “Hoe is het toch mogelijk  dat we door de eeuwen heen de kaas van onze boterham hebben laten afpakken door de  Hollanders”. Hoe de discussies aan andere tafels verlopen zijn weet ik niet. 

Met die wetenschap in onze koker zijn we dan verder noordwaarts richting Schoten over de  nieuwe Hoogmolenbrug /Borgeind/Vordenstein het Peerdsbos ingeslagen, nog een steenworp  van Ekeren-Donk. 

Al bij al een geslaagde rondrit. De weergoden waren ons juist op tijd gunstig gezind. Dank  aan Philomene en assistenten die het parkoers uitgetekend hebben. Iedereen zonder pech en  gedisciplineerd thuisgekomen. 

Als afsluiter was een etentje voorzien in Brasserie Hof De Bist, waar het fietsgezelschap nog  werd aangevuld met enkele partners die de toer niet hadden meegemaakt, maar weten dat  het een gezellige bende is en die afsluiter graag wilden ‘meepakken’. Lekker natje en droogje,  welverdiend na de inspanning van die dag! 

Met hartelijk dank aan en passend applaus voor de échte organisator, ‘onze’ Jan.

Jaak 

PS: wellicht ten overvloede: op donderdag 29 september fietsen we voor de laatste keer deze  zomer.