Aquafin zuivert huishoudelijk afvalwater, maar produceert géén drinkwater. Onze riolen en zuiveringsinstallaties zorgen ervoor dat het water in Vlaamse beken en rivieren voldoende proper is voor planten en dieren om in te leven. 

Verslag van Frank over ons bezoek aan de site  … 

KWB-leden zijn mensen die oog hebben voor en bezorgd zijn voor de wereld en het milieu waarin men leeft. Daarom is er telkens weer belangstelling voor de maatregelen om voor onze omgeving te zorgen. Om die reden organiseerden wij bezoeken aan De Kringwinkel (circulaire economie), ISVAG (verwerking niet recycleerbaar huishoudelijk afval – van meer dan één miljoen mensen), Tabloo (verwerking en berging van radioactief afval) en dus nu ook weer Aquafin.
Aquafin NV is een Belgisch bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor waterzuivering in het Vlaams Gewest. Onder deze waterzuiveringsinfrastructuur vallen onder meer rioolwaterzuiveringsinstallaties (waarvan Deurne er slechts één is), pompstations, collectoren en riolen. Hun motto is: propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water.
Op vrijdag 17 maart bezochten we met meer dan twintig leden de waterzuiveringsinstallatie in Deurne, alom bekend vanwege de 2 ‘Paaseieren’ langs de Antwerpse Ring nabij het Sportpaleis. Willy Vanderpoorten was dezelfde gids als diegene die ons bij ISVAG begeleidde en dat stond garant voor een boeiend relaas!

De sessie startte met een meeslepend verhaal over het ontstaan, doel, beheer, financiering en werking van de installatie en de effecten op het milieu. Zijn verhaal werd perfect ondersteund door een mooie en uitgebalanceerde PowerPointpresentatie.
De verwerking van alle rioolwater van de ‘extra muros’-gemeenten (zeg maar die buiten de Antwerpse Ring) is al jaren een feit en voldoet nu al aan de eis van Europa om in 2027 alle landen te verplichten gezuiverd afval- en rioolwater terug in de rivieren te lozen. De beste leerling van de klas, waarbij het gigantisch geproportioneerde station gefinancierd wordt via een deeltje van onze waterfactuur.
Na de bevattelijke presentatie gingen we het terrein op en konden alle toegelichte delen in werking zien.
Het start met een mechanische zuivering, waarna o.a. via biologische zuivering (d.m.v. bacteriën) en de slibverwerking o.a. koolstofkorrels en biogas wordt geproduceerd. Het
gezuiverde water wordt dan in het Lobroekdok gepompt, waarna het in de Schelde terechtkomt (waar overigens al lang terug vis in zit).
De kwaliteit van het water is van 30% in 1991 tot vér boven de 80% gezuiverd geëvolueerd. Het is absoluut onmogelijk en ook niet onze bedoeling hier alle ins en outs weer te geven. Wij willen enkel nog meegeven dat er zuiver (nog niet drinkbaar) water in de natuur terechtkomt.
Slibkorrels worden brandstof voor cementovens en na verdere verwerking actieve koolstof (Norit). Gas wordt omgezet in elektriciteit, cellulose in bioplastic en fosfor in meststof.
Alle problemen zijn echter de wereld nog niet uit. Drugs, hormonen en antibiotica spelen nog parten.

Fluo hesjes uit, helmen af en ruim twee uur na aanvang stonden we terug aan de ingang, ons hoofd vol scheikunde en informatie. We beseften welk complex gebeuren dit allemaal is en dat de twee gekende bollen langs de Ring slechts een fractie zijn van dit mega interessante station.
Zuiver water is absoluut niet vanzelfsprekend, laten we er zuinig mee omspringen!!
Wij kunnen met een gerust hart een rondleiding aanbevelen, het is écht de moeite!
Frank