Door een gelukkig toeval is een deel van het archief van onze vereniging  bewaard gebleven. Bij een van de verbouwingen van onze parochiezaal waren werklieden bezig het archief in een afvalcontainer te werpen. Ons KWB-bestuurslid Pierre Dengler kwam op dat moment toevallig langs en heeft, gedurende lange tijd, zoveel als mogelijk van dit archief bij hem thuis bewaard.

U vindt verder in deze rubriek een overzicht van allerlei documenten uit dit archief : uitnodigingen, folders, affiches,…

  • Uitnodigingen voor feestelijke activiteiten, vieringen, info-avonden,  activiteiten waarbij heel de Donk was betrokken…. …

  • Titels van brochures die in de jaren ’70 werden uitgegeven door KWB-nationaal en die ook in onze afdeling werden besproken

  • Bijzonder interessant zijn de “affiches”  rond de jaarprogramma’s 1933-1934 en 1935-1936 van de studiekring ”St Lutgardis”. Deze kring was een onderafdeling van onze KWB tot aan de IIde wereldoorlog. Zoals je kan merken werden de actuele onderwerpen van die tijd niet uit de weg gegaan.