KWB – DONK 100 jaar oud in 2024 !!

Inderdaad onze KWB bestaat al 97 jaar, want ze werd opgericht in 1924 in het kader van de christelijke arbeidersbeweging.
De afkorting stond toen voor Kristen Werkliedenbond, Vanaf de jaren ’70 stond de afkorting voor Kristelijke Werknemers Beweging

Vanaf het begin heeft KWB een grote rol gespeeld in het sociale leven van Ekeren-Donk. Denken we maar aan de Vlaamse kermissen, de uitstappen, de Sint Niklaasfeesten voor al de kinderen van Ekeren-Donk en zoveel meer.
Op parochiaal vlak heeft KWB een bijdrage geleverd aan de grote kerkelijke vieringen.

Op het vlak van kennis en vorming waren er reeds in de woelige jaren ’30 van de vorige eeuw voordrachten die wezen op de gevaren van de opkomst van het kapitalisme, het communisme en het nazisme.

Ons KWB-archief, dat bij toeval gered werd, bevat heel wat folders en affiches die op dat vlak boeiend materiaal leveren. (Zie verder enkele voorbeelden)
KWB lag in de meer nabije periode aan de basis van de toneelkring Het Gulden Masker, de Postzegelclub, de tafeltennisclub Nodo en heeft samen met KAV (nu Femma) ook een rol gespeeld bij het ontstaan van de oudercomités in de Donkse scholen.

De laatste jaren evolueerde onze KWB meer en meer naar een gezinsbeweging, waar iedereen zich kan thuis voelen.

Klik hieronder voor meer info: