Bezoek Frans Corens
Frans Corens is reeds meer dan 40 jaar lid van KWB. Wij bezochten hem thuis.
Gezien Frans ons, na al de corona- perikelen en op advies van zijn verzorgers, gemeld had niet meer te komen kaarten, hadden we de idee geopperd om hem met enkele van zijn kaartvrienden thuis een bezoekje te brengen. Maar ook dat bleek door de opnieuw stijgende cijfers niet echt aangewezen.
Daarom heb ik voorgesteld om hem alleen en coronaproof een kort bezoekje te brengen en ik was zeker, en van harte, welkom. Wij hadden voorzien in enkele lekkere flesjes, een oorkonde en het saldo van “zijne kaartspaarboek”.
Zijn appreciatie was groot en hij genoot er duidelijk van.
Ook hij was voorbereid en gaf me een bedankbrief mee alsook de nodige fondsen om nog eens te trakteren aan alle kaarters, wat zeker zal gebeuren op onze eerste avondsessie op
10 januari en waarvoor nu reeds onze welgemeende dank.