KWB-DONK wordt 100 jaar

KWB-DONK 100 JAAR … dat duurt eigenlijk niet zo lang meer…. Het is interessant daarover hier af en toe iets te publiceren.
denobeledonk