Op 25 juni 1934 bestond KWB Ekeren-Donk 10 jaar. Het ontstaan dateert dus van het jaar  1924. Bij die gelegenheid werd beslist om een grote viering te organiseren en een vlag te laten  vervaardigen die tijdens die viering plechtig zou worden ingehuldigd.  

Het thema is duidelijk: de patroonheilige Jozef, timmerman, samen met zoon Jezus die  bescherming zal bieden aan de mensen van De Donk. Verdere details over het ontwerp, de  makers en de kostprijs ontbreken. 

De 10-jarige viering begon om 6 uur ’s morgens (!) met een Algemene Communiemis voor de  leden, waarna gezamenlijk ontbijt in het Gildehuis. Om 15 uur ’s namiddag plechtig lof met  vlaggenwijding.  

Om 16 uur startte in de Prinshoeveweg dan een korte optocht met verschillende deelnemende  verenigingen en uiteraard met de vlag vooraan. Daarna een plechtige feestzitting in het  Patronaat, geopend door de Fanfare St Cecilia, daarna de “Kantate van den Arbeid” door het  St Ceciliakoor en verschillende feestredes.  

Om 19 uur volgde dan nog een openluchtfeest in de tuin van het Gildehuis (Hoek  Prinshoeveweg, Jozef Ickxstraat). 

Dankzij ons uitgebreid archief is onze KWB-vlag en de gegevens van deze feestviering  bewaard gebleven.