“Een in memoriam voor Carlos Dewulf Leiva” 

Op vrijdag 25 maart vond de begrafenisplechtigheid plaats van Carlos Dewulf Leiva. 

Heel veel mensen wilden hem een laatste eer bewijzen. Vrienden en familie, mensen van de  brandweer in België en Chili, maar ook veel mensen van De Donk en ook van onze KWB. 

Carlos kennen we van de legendarische KWB-barbecues in een oude tent in de hof van de  oude Pastorij. (In de tijd dat er nog geen sprake was van een Zorgbedrijf). 

Carlos stelde voor om eens een ‘Chileense barbecue’ te houden, met een riant stuk ‘vliesj’ zoals hij dat alleen kon uitspreken, overgoten met ‘Chileense saus’ en vooral met de 1 liter  flessen goedkope Chileense wijn, die we voor een prijsje aan de man en de vrouw brachten. 

De dag ervoor had het hard geregend en het terrein lag er vol modder bij. Die avond en die  nacht staan in het geheugen gegrift van al diegenen die het mochten meemaken. De, toen  nog volledig onbekende maar verraderlijke, Chileense wijn deed zijn werk en er ontstond een  sfeer waarbij men efkens het gewone leven vergat. Chique damesschoentjes bleven steken in  de modder en sommigen moesten elkaar ondersteunen om nog thuis te geraken mét of zonder  schoenen. Iemand heeft zijn roes moeten uitslapen in de St.-Lucaskliniek. 

Dankzij Carlos was deze ‘Chileense barbecue’ uitgegroeid tot een legendarisch moment in onze KWB. 

Maar Carlos De Wulf zou je ook een beroemde Donkenaar kunnen noemen. Hij is o.a. door  de koning benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Dit voor zijn verdiensten om de armere  bevolking in zijn moederland Chili bij te staan. 160 oude brandweerwagens en allerlei materiaal  heeft hij losgepeuterd van de Belgische brandweer en naar Chili laten verschepen. Maar ook  nog ziekenwagens, medisch materieel, allemaal in containers naar Chili. Verschillende  KWB’ers hebben ook meegeholpen aan zijn inzamelacties. 

Wij willen als KWB eer bewijzen aan deze uitzonderlijk sociale en geëngageerde man en onze  deelneming betuigen aan zijn echtgenote Agnes en zijn kinderen Ann, Jeron en Elke bij het  overlijden van haar echtgenoot en hun vader. 

Vik

Carlos3