Jawel, het werkjaar zit erop!
Leuke manier om dat te vieren en blijgezind de vakantie in te stappen was natuurlijk de BBQ.
40 inschrijvingen, enkele minder dan vorig jaar, maar sommige notoire deelnemers waren dan ook al op verlof.
Tijdens het aperitief werd alles verder door traiteur Olivier klaargemaakt. Toch knap in je eentje een lekkere maaltijd verzorgen voor 40 man! (Pas vanaf 50 heeft hij naar eigen zeggen een extra persoon nodig)
Vik blikte, na een ingetogen moment voor de personen die niet meer bij ons waren, terug op de talloze activiteiten van het afgelopen jaar, ditmaal zelfs onderbouwd door cijfermateriaal. Hij vermeldde alsook de initiatieven voor 2023/2024 die in de pipeline zitten.
Ook het feit dat onze KWB volgend jaar 100 jaar bestaat kwam even ter sprake.
Alhoewel ook andere leden hun steentje bijdroegen, waren het toch vooral Jan en Philomena die onvermoeibaar (nu ja) iedereen van allerlei natjes voorzagen.
Een geslaagde avond, weeral flink bijgebabbeld en genoten van een mooie diversiteit aan vlees en slaatjes.
Voor foto’s verwijzen we, buiten deze hier ingesloten, naar onze website.
Frank