Skip to content

Welkom op de website van

KWB Ekeren-Donk

Een actieve vereniging met 135 leden, waarvan 90 mannen en 45 vrouwen. De meesten wonen in Ekeren-Donk, maar iedereen die zich verbonden voelt met onze vereniging is welkom.

Samen zorgen we voor heel wat activiteiten, zowel op sportief als op cultureel vlak. Kijk maar naar de startpagina. Als je mensen wil ontmoeten, als je van gezelligheid houdt en graag “eens onder de mensen komt” vind je allicht iets dat je wel zal aanspreken.

AGENDA

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

ACTIVITEITEN

Koken
Postzegels
Fietsen
Festiviteiten
Kaarten
Uitstappen

ARCHIEF

KWB – DONK 100 jaar oud in 2024 !!

Inderdaad onze KWB bestaat al 99 jaar, want ze werd opgericht in 1924 in het kader van de christelijke arbeidersbeweging.
De afkorting stond toen voor Kristen Werkliedenbond, Vanaf de jaren ’70 stond de afkorting voor Kristelijke Werknemers Beweging

Vanaf het begin heeft KWB een grote rol gespeeld in het sociale leven van Ekeren-Donk. Denken we maar aan de Vlaamse kermissen, de uitstappen, de Sint Niklaasfeesten voor al de kinderen van Ekeren-Donk en zoveel meer.
Op parochiaal vlak heeft KWB een bijdrage geleverd aan de grote kerkelijke vieringen.

Op het vlak van kennis en vorming waren er reeds in de woelige jaren ’30 van de vorige eeuw voordrachten die wezen op de gevaren van de opkomst van het kapitalisme, het communisme en het nazisme.

Ons KWB-archief, dat bij toeval gered werd, bevat heel wat folders en affiches die op dat vlak boeiend materiaal leveren. (Zie verder enkele voorbeelden)
KWB lag in de meer nabije periode aan de basis van de toneelkring Het Gulden Masker, de Postzegelclub, de tafeltennisclub Nodo en heeft samen met KAV (nu Femma) ook een rol gespeeld bij het ontstaan van de oudercomités in de Donkse scholen.

De laatste jaren evolueerde onze KWB meer en meer naar een gezinsbeweging, waar iedereen zich kan thuis voelen.

Klik hieronder voor meer info:

WIE ZIJN WE

Een actieve vereniging met 135 leden, waarvan 90 mannen en 45 vrouwen. De meesten wonen in Ekeren-Donk, maar iedereen die zich verbonden voelt met onze vereniging is welkom.

Onze stuurgroep, die maandelijks op de 1ste woensdagavond vergadert, bestaat uit 10 leden, maar er zijn ook 11 verantwoordelijken die een bijdrage leveren aan onze werking.

De vergaderingen worden voorbereid door een dagelijks bestuur  dat bestaat uit Frank Mathys, Jan Van Malderen, Ludo Keersmaekers en Vik Engelbeen. Zij zijn alle vier aanspreekbaar omtrent de dagelijkse werking van onze KWB.  Zie verder de volledige lijst van alle medewerkers.

Samen zorgen we voor heel wat activiteiten, zowel op sportief als op cultureel vlak. Kijk maar naar de startpagina. Als je mensen wil ontmoeten, als je van gezelligheid houdt en graag “eens onder de mensen komt” vind je allicht iets dat je wel zal aanspreken.

Ons team

Frank Mathys Lid Dagelijks Bestuur
Frank Mathys
Lid Dagelijks Bestuur
René Joos Contact Parochie
René Joos
Contact Parochie
Jean-Pierre Goossens Koken
Jean-Pierre Goossens
Koken
Jan Van Malderen Lid Dagelijks Bestuur
Jan Van Malderen
Lid Dagelijks Bestuur
Walter Vangheluwe Wijkmedewerker
Walter Vangheluwe
Wijkmedewerker
Jan Vervecken Kaarten
Jan Vervecken
Kaarten
Ludo Keersmaekers Lid Dagelijks Bestuur
Ludo Keersmaekers
Lid Dagelijks Bestuur
Taco Bouw Koken, Wijkmedewerker
Taco Bouw
Koken, Wijkmedewerker
Hugo Veyt Raadslid
Hugo Veyt
Raadslid
Vik Engelbeen Lid Dagelijks Bestuur
Vik Engelbeen
Lid Dagelijks Bestuur
Luc Peeters Logistieke ondersteuning
Luc Peeters
Logistieke ondersteuning
Theo Van Bossche Wijkmedewerker
Theo Van Bossche
Wijkmedewerker
Wilfried Dengler Secretaris
Wilfried Dengler
Secretaris
Victor Peinen Postzegelclub
Victor Peinen
Postzegelclub
Paul Van Damme Contact De Nobele Donk, kaarten, Wijkmedewerker
Paul Van Damme
Contact De Nobele Donk, kaarten, Wijkmedewerker
Willy Verlinden Wijkmedewerker
Willy Verlinden
Wijkmedewerker
Chris Fagard Webmaster
Chris Fagard
Webmaster
Lieve De Meyer Raadslid
Lieve De Meyer
Raadslid

Bestuurswerking KWB Ekeren-Donk

Dagelijks bestuur

Zijn alle vier aanspreekbaar omtrent de dagelijkse werking 
Frank Mathys, Hoeklaan 25. GSM 0495 10 19 52 – frankmathys@telenet.be
coördinator extra-activiteiten, redactie Galm
Jan Van Malderen, Hoeklaan 4. Tel 03 645 98 60 – jan.vanmalderen@telenet.be
coördinator vaste activiteiten
Ludo Keersmaekers, Laathoflaan 14. Tel 03 645 40 85 – ludo.keersmaekers@skynet.be
Vik Engelbeen, Veltwijcklaan 283. Tel 03 646 39 23 GSM 0473 30 39 36 – vik.engelbeen@skynet.be
contacten Donk, penningmeester 

Andere leden + WV wijkverantwoordelijken

Wilfried Dengler, Pinksterbloemlaan 27. Tel 03 645 43 15 – secretaris – kwb_ekerendonk@skynet.be
Luc Peeters, Kouter 35. Tel 03 544 99 15 GSM 0485 95 57 58 – logistieke ondersteuning
René Joos, Prinshoeveweg 196. Tel 03 647 29 37 – contact parochie
Walter Van Gheluwe, Kretenborglaan 3. Tel 03 646 89 07 – wijkmedewerker
Hugo Veyt, Hertogenlaan 1. GSM 0476 29 09 15 – raadslid 
Lieve De Meyer, GSM: 0468/ 179 278 – raadslid.

Andere verantwoordelijken – welkom op bestuursvergaderingen

Chris Fagard, GSM 0478 28 46 55 –chris.fagard@gmail.com – webmaster
Paul Van Damme, Kristus Koningplein  5/101. Tel 03 541 91 11 – contact Nobele Donk,  kaarten, WV
Jan Vervecken, Rietstraat 2, 2170 Merksem. GSM 0499 59 03 31 – kaarten 
Jean-Pierre Goossens, Pastoor Goetschalckxstraat 54. Tel 03 647 25 13 – koken
Taco Bouw, Prinshoeveweg 144. Tel 03 294 63 09 – koken,  WV
Willy Verlinden, Laathoflaan 81. Tel 03 646 60 05 – WV
Theo Van Bossche, Hoeklaan 26. Tel 03 646 22 79 – WV
Victor Peinen. Kruidenlaan 88. Gsm 0472/65 41 09 – Postzegelclub

KWB Vlaanderen

KWB Ekeren-Donk is één van de 600 KWB’s in Vlaanderen en Brussel. In het totaal heeft KWB een 70.000 leden en 8.000 vrijwilligers die instaan voor meer dan 13.000 activiteiten per jaar en nog meer intense contacten. 
KWB nationaal verzorgt het tijdschrift Raak dat  bij al de leden maandelijks in de bus komt.
KWB nationaal helpt de afdelingen met de uitwerking van hun programma. Voert nationale acties waarbij de afdelingen een actieve rol kunnen spelen en formuleert de grote richtlijnen waarbinnen de KWB-afdelingen zich bewegen.
Deze richtlijnen werden opgesteld na een breed bevragingsproces.
  • Wij kiezen voor een beweging die van ontmoeting en sociaal contact een centrale opdracht maakt.
  • Wij kiezen voor een beweging die ziet, oordeelt en handelt.
  • Wij kiezen voor een waardenbewogen beweging.
  • Wij kiezen voor een KWB die samenwerkt met allen die ons project delen.
  • Wij willen de KWB uitbouwen tot een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen.
  • Wij willen een geïnspireerde en een open beweging zijn.
  • Wij willen een brede sociale beweging zijn in een kleiner wordende wereld.

Wil je de KWB-Vlaanderen nog beter leren kennen?

Neem een kijkje op de website

CONTACT

Interesse?

Graag meer info?  

Neem gerust contact op met één van onze bestuursleden

De Nobele Donk, Prinshoeveweg 21 Ekeren-Donk

Wil je lid worden?

Vul al de gegevens in. Iemand van het bestuur zal zo vlug mogelijk contact met u opnemen.
Het gezins-lidmaatschap kost 35 €. Dit bedrag kan overgeschreven worden op bankrekening nummer BE06 7895 5530 6022 van KWB Ekeren-Donk, 2180 Ekeren, of contant betaald worden aan de wijkmedewerker.
Als je lid wordt van KWB Ekeren-Donk krijg je maandelijks de “Galm”, ons KWB-blad in de brievenbus, met familienieuws, aankondiging van al onze activiteiten in de volgende maanden, verslag van vorige activiteiten met een leuke foto. Ook besteden we dikwijls aandacht aan actuele gebeurtenissen in Ekeren-Donk. 
Tevens krijg je het maandblad “Raak”. Hierin wordt aandacht besteed aan actuele thema’s en nieuwsjes van de KWB in Vlaanderen.
Aan de lidkaart zijn heel wat voordelen verbonden. Onder meer 10 % korting gedurende het ganse jaar bij Lunch Garden.