Skip to content

Privacybeleid

Welke gegevens bewaren we en waarom?

Om als vereniging een optimale communicatie te kunnen opbouwen én onderhouden met onze leden hebben wij een minimum aan gegevens nodig.

Dit is gerechtvaardigd als onderdeel van het lidmaatschap en uit wederzijds belang.  Het gebruik van deze informatie is gebonden aan de Europese regelgeving en dient te beantwoorden aan de GDPR (General Data Protection Regulation).

Het betreft naam, adres, geboortedatum, datum lidmaatschap en contactgegevens zoals telefoonnummer en mailadres voor diegene die dat hebben.

Daarnaast zijn sommige leden van het bestuur verantwoordelijk voor de contacten met de hun toegewezen leden en houden wij bij wie onder welke contactpersoon valt.  

De gegevens van onze leden worden eveneens gebruikt ter verspreiding van het maandblad Galm, het bezorgen van de digitale nieuwsbrief, uitnodigingen en communicatie rond activiteiten en ledenvoordelen. Dit ligt vast in een Excel bestand dat lokaal wordt beheerd.

Met wie delen we je data?

Naast die eenvoudige registratie zijn wij verplicht om aan KWB Nationaal data door te spelen opdat zij een correcte afhandeling van de lidgelden en de verzekering bij activiteiten kunnen garanderen, alsook het maandblad Raak kunnen bezorgen.  De informatie bij KWB Nationaal wordt bewaard en beheerd in de onlinedatabase Korpus.

Hiertoe hebben maximaal twee bestuursleden van elke afdeling toegang middels een door user id en paswoord beschermde inlog.

Hoelang houden we je data bij?

Wij houden uw gegevens bij tot 2 jaar na beëindiging lidmaatschap.

Cookies?

Vele sites maken gebruik van cookies omwille van het gemak om niet herhaaldelijk dezelfde gegevens te moeten invullen.  Wij doen dit echter niet.

Welke rechten heb je over je data?

De Europese privacywetgeving bepaalt ook dat leden zelf hun gegevens moeten kunnen inkijken en aanpassen.

Dat kan op eenvoudig verzoek aan onze Korpusverantwoordelijke/webmaster.

Je hebt ook de mogelijkheid uw gegevens te laten aanpassen.

Wat met gebruik van foto’s?

Over activiteiten wordt vaak een verslag geschreven en gepubliceerd in ons lokaal blad, de Galm.  Daar kunnen af en toe enkele foto’s in gepubliceerd worden.

Ook op onze website worden foto’s getoond van activiteiten.  Daarbij is het doel een sfeer-beeld te brengen en niet gericht te publiceren.

Indien een lid een probleem zou hebben met de publicatie van zijn/haar foto zal deze verwijderd worden.

Wat bij een datalek?

In het hoogst onwaarschijnlijke geval van een datalek, waarbij de gegevens zouden gebruikt worden voor doeleinden vreemd aan de vereniging, zal achterhaald worden wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. De betrokkene zal hierop aangesproken worden en verder lidmaatschap zal niet worden geaccepteerd.

Om onze leden te informeren over de GDPR-regelgeving en de manier waarop wij ons hieraan conformeren zetten wij onze “Privacyverklaring” op onze site.

Wij gaan ervan uit dat onze leden door lid te worden/te zijn zich stilzwijgend akkoord verklaren met bovenstaande informatie.  Indien zijn hierover toch vragen zouden hebben kunnen zij steeds terecht bij hun verantwoordelijke.

Voor leden die niet beschikken over of gebruik maken van de website hebben we deze privacytekst beschikbaar gesteld via publicatie in de Galm.