Op 20 oktober 1996 vierden we, in de oude Nobele Donk, pater Frans Van Echelpoel.
Hij was dan 15 jaar onze KWB-proost en tevens 50 jaar priester.

FransVanEchelpoel-viering