Ons team

Frank Mathys
Lid Dagelijks Bestuur
Frank Mathys
Lid Dagelijks Bestuur
René Joos
Contact Parochie
René Joos
Contact Parochie
Jan Vervecken

Kaarten
Jan Vervecken
Kaarten
Theo Van Bossche

Wijkmedewerker
Theo Van Bossche
Wijkmedewerker
Jan Van Malderen
Lid Dagelijks Bestuur
Jan Van Malderen
Lid Dagelijks Bestuur
Walter Vangheluwe

Winterwandeling
Walter Vangheluwe
Winterwandeling
Jean-Pierre Goossens

Koken
Jean-Pierre Goossens
Koken
Chris Fagard

Webmaster
Chris Fagard
Webmaster
Ludo Keersmaekers

Lid Dagelijks Bestuur
Ludo Keersmaekers
Lid Dagelijks Bestuur
Martine Brion

Winterwandeling
Martine Brion
Winterwandeling
Taco Bouw

Koken, Wijkmedewerker
Taco Bouw
Koken, Wijkmedewerker
Hugo Veyt

Raadslid
Hugo Veyt
Raadslid
Vik Engelbeen

Lid Dagelijks Bestuur
Vik Engelbeen
Lid Dagelijks Bestuur
Luc Peeters

Logistieke ondersteuning
Luc Peeters
Logistieke ondersteuning
Willy Verlinden

Wijkmedewerker
Willy Verlinden
Wijkmedewerker
Rob Meersman

Wijkmedewerker
Rob Meersman
Wijkmedewerker
Wilfried Dengler

Secretaris
Wilfried Dengler
Secretaris
Paul Van Damme
Contact De Nobele Donk, kaarten, Wijkmedewerker
Paul Van Damme
Contact De Nobele Donk, kaarten, Wijkmedewerker
Dré Didden
Zomerfietsen, Wijkmedewerker
Dré Didden
Zomerfietsen, Wijkmedewerker
Ina Rooze

Afgevaardigde cultuurraad
Ina Rooze
Afgevaardigde cultuurraad
Tony Delabie

Kaarten
Tony Delabie
Kaarten
Pierre Somers

Postzegelclub, Wijkmedewerker
Pierre Somers
Postzegelclub, Wijkmedewerker

Wie zijn we

Een actieve vereniging met 126 leden, waarvan 86 mannen en 40 vrouwen. De meesten wonen in Ekeren-Donk, maar iedereen die zich verbonden voelt met onze vereniging is welkom.

Onze stuurgroep, die maandelijks op de 1ste woensdagavond vergadert, bestaat uit 10 leden, maar er zijn ook 11 verantwoordelijken die een bijdrage leveren aan onze werking.

Vanaf 1 december 2019 worden de vergaderingen voorbereid door een dagelijks bestuur  dat bestaat uit Frank Mathys, Jan Van Malderen, Ludo Keersmaekers en Vik Engelbeen. Zij zijn alle vier aanspreekbaar omtrent de dagelijkse werking van onze KWB.  Zie verder de volledige lijst van alle medewerkers.

Samen zorgen we voor heel wat activiteiten, zowel op sportief als op cultureel vlak. Kijk maar naar de startpagina. Als je mensen wil ontmoeten, als je van gezelligheid houdt en graag “eens onder de mensen komt” vindt je allicht iets dat je wel zal aanspreken.

Als je lid wordt van KWB Ekeren-Donk krijg je maandelijks de “Galm”, ons KWB-blad in de brievenbus, met familienieuws, aankondiging van al onze activiteiten in de volgende maanden, verslag van vorige activiteiten met een leuke foto. Ook besteden we dikwijls aandacht aan actuele gebeurtenissen in Ekeren-Donk. Tevens krijg je het maandblad “Raak”. Hierin wordt aandacht besteed aan actuele thema’s en nieuwsjes van de KWB in Vlaanderen. Aan de lidkaart zijn heel wat voordelen verbonden. Onder meer 10 % korting gedurende het ganse jaar bij Lunch Garden.

 

“Interesse? Graag meer info?” Neem gerust contact op met één van onze bestuursleden of ga naar de rubriek “contact”

Bestuurswerking KWB Ekeren-Donk 2020
BESTUUR (maandelijkse vergadering, meestal op eerste woensdag van de maand)
Dagelijks bestuur : (Zij zijn alle vier aanspreekbaar omtrent de dagelijkse werking van onze KWB) 
Frank Mathys, Hoeklaan 25. Tel 0495 10 19 52 – coördinator extra-activiteiten; E-mail: frankmathys@telenet.be
Jan Van Malderen, Hoeklaan 4. Tel : 03 645 98 60 – coördinator vaste activiteiten; E-mail: jan.vanmalderen@telenet.be
Ludo Keersmaekers, Laathoflaan 14. Tel : 03 645 40 85 – penningmeester, Galm; E-mail: ludo.keersmaekers@skynet.be
Vik Engelbeen, Veltwijcklaan 283. Tel : 03 646 39 23 GSM 0473 30 39 36 – contacten Donk; E-mail: vik.engelbeen@skynet.be
Andere leden :
Wilfried Dengler, Pinksterbloemlaan 27. Tel : 03 645 43 15 – secretaris; E-mail: kwb_ekerendonk@skynet.be
Ina Rooze, Hof Van Delftlaan 59. Tel: 0486 86 46 52 – afgevaardigde cultuurraad
Luc Peeters, Kouter 35. Tel 03 544 99 15. GSM 0485 95 57 58 – logistieke ondersteuning
René Joos, Prinshoeveweg 196. Tel 03 647 29 37 – contact parochie
Walter Van Gheluwe, Kretenborglaan 3. Tel 03 646 89 07 – winterwandeling
Hugo Veyt, Hertogenlaan 1. GSM : 0476 29 09 15 – raadslid 
ANDERE VERANTWOORDELIJKEN (die vrijblijvend welkom zijn op de bestuursvergaderingen)
Chris Fagard, GSM 0478 28 46 55 – webmaster; chris.fagard@gmail.com
Paul Van Damme, Kristus Koningplein  5/101. Tel 03 541 91 11 – contact Nobele Donk en kaarten
Jan Vervecken, Rietstraat 2, 2170 Merksem. GSM : 0499 59 03 31 – kaarten 
Jean-Pierre Goossens, Pastoor Goetschalckxstraat 54. Tel 03 647 25 13 – koken
Taco Bouw, Prinshoeveweg 144. Tel 03 294 63 09 – koken en WV (wijkverantwoordelijke)
Dré Didden, Oude Landen 66. Tel 0476 55 42 06 – zomerfietsen
Martine Bryon, Kretenborglaan 3. Tel 03 646 89 07 Winterwandeling 
Pierre Somers, Kruidenlaan 39. Tel 03 645 41 95 WV en Postzegelclub
Rob Meersman, Karel Seclefstraat 21. Tel 03 645 27 83 – WV
Theo Van Bossche, Hoeklaan 26. Tel 03 646 22 79 – WV
Willy Verlinden, Laathoflaan 81. Tel 03 646 60 05 – WV
20200215-_81A2716

KWB Ekeren-Donk 1924 – 2019

Inderdaad onze KWB bestaat al 95 jaar, want ze werd opgericht in 1924 in het kader van de christelijke arbeidersbeweging. De afkorting stond toen voor Kristen Werkliedenbond, Vanaf de jaren ’70 stond de afkorting voor Kristelijke Werknemers Beweging

Vanaf het begin heeft KWB een grote rol gespeeld in het sociale leven van Ekeren-Donk. Denken we maar aan de Vlaamse kermissen, de uitstappen, de Sint Niklaasfeesten voor al de kinderen van Ekeren-Donk en zoveel meer.

Op het vlak van kennis en vorming waren er reeds in de woelige jaren ’30 van de vorige eeuw voordrachten die wezen op de gevaren van de opkomst van het kapitalisme, het communisme en het nazisme.

Ons KWB-archief, dat bij toeval gered werd, bevat heel wat folders en affiches die op dat vlak boeiend materiaal leveren. (Zie KWB archief 1924 – 2000)

KWB lag in de meer nabije periode aan de basis van de toneelkring Het Gulden Masker, de Postzegelclub, de tafeltennisclub Nodo en heeft samen met KAV (nu Femma) ook een rol gespeeld bij het ontstaan van de oudercomités in de Donkse scholen.

Ook op parochiaal vlak heeft KWB grote bijdragen geleverd aan de grote kerkelijke vieringen en aan de werking en het behoud van de parochiezaal, “de Nobele Donk”. Nog steeds wordt er elk voorjaar een voordracht georganiseerd met een godsdienstig thema, samen met Femma. Daarenboven gaan we ieder jaar rond 25  maart naar de abdij van Postel om onze overleden proost te herdenken en een jaarlijkse mis op te dragen voor al de overleden leden van onze KWB. Wij blijven ook op kleine schaal het gebeuren volgen in onze kerkgemeenschap.

De laatste jaren evolueerde onze KWB meer en meer naar een gezinsbeweging, waar iedereen zich kan thuis voelen.

KWB Vlaanderen

KWB Ekeren-Donk is één van de 600 KWB’s in Vlaanderen en Brussel. In het totaal heeft KWB een 70.000 leden en 8.000 vrijwilligers die instaan voor meer dan 13.000 activiteiten per jaar en nog meer intense contacten. 

KWB nationaal verzorgt het tijdschrift Raak dat  bij al de leden maandelijks in de bus komt.

KWB nationaal helpt de afdelingen met de uitwerking van hun programma. Voert nationale acties waarbij de afdelingen een actieve rol kunnen spelen en formuleert de grote richtlijnen waarbinnen de KWB-afdelingen zich bewegen.

Deze richtlijnen werden opgesteld na een breed bevragingsproces.

  • Wij kiezen voor een beweging die van ontmoeting en sociaal contact een centrale opdracht maakt.

  • Wij kiezen voor een beweging die ziet, oordeelt en handelt.

  • Wij kiezen voor een waardenbewogen beweging.

  • Wij kiezen voor een KWB die samenwerkt met allen die ons project delen.

  • Wij willen de KWB uitbouwen tot een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen.

  • Wij willen een geïnspireerde en een open beweging zijn.

  • Wij willen een brede sociale beweging zijn in een kleiner wordende wereld.

"Wil je de KWB-Vlaanderen nog beter leren kennen, neem een kijkje op de website"